โทร : 064-514-6222

อีเมล : sales@diamondlifenursing.com

ไดมอนด์ไลฟ เนิร์สซิ่งเซ็นเตอร์

    ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยหรือผู้อยู่ในระยะพักฟื้นรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการออกแบบ และวางแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Wellness Solution) ในทุกๆด้านตามหลักการแพทย์องค์รวม และเวชศาสตร์ชะลอวัย (Holistic care & Anti-aging) เพื่อพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของผู้เข้าพัก และชะลอความเสื่อมของร่างกาย เราใส่ใจดูแลทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน, โภชนาการ, การทำกายภาพและออกกำลังกาย, กิจกรรมบำบัดและสันทนาการต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเก็บข้อมูลการรักษาของผู้เข้าพักเพื่อส่งเป็นข้อมูลร่วมกับการรักษากับโรงพยาบาลต่อไป

ไดมอนด์ไลฟ เนิร์สซิ่งเซ็นเตอร์
เหมาะกับใคร?

ไดมอนด์ไลฟ เนิร์สซิ่งเซ็นเตอร์ เพราะสุขภาพที่ดีของคุณคือเป้าหมายของเรา

“Your Well-Being is Our Priority”

เราดูแลผู้เข้าพักด้วยหลัก PIES

“มาตรฐานการป้องกันระดับสากล ผสมผสานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยการดูแลเหนือระดับ
โดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ”

บุคลากรของเรา

นพ.กวินท์ รัชตะทรัพย์

นพ.กวินท์ รัชตะทรัพย์

ประธานบริหารโครงการ
และแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ.เกตน์นิภา รัชตะทรัพย์

พญ.เกตน์นิภา รัชตะทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
และแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ.เกตน์นิภา รัชตะทรัพย์

อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และที่ปรึกษาโครงการ

P - Prevention มาตรฐานการป้องกันระดับสากล

I - Innovation and Technology ผสมผสานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

E - Excellence Protocol ด้วยการดูแลเหนือระดับ

S - Service System โดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ