โทร : 064-514-6222

อีเมล : sales@diamondlifenursing.com

ห้องพัก

ห้องพักอาศัยสไตล์โมเดิร์นอบอุ่น ออกแบบตามมาตรฐาน Universal Design ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ

ห้องพักศูนย์ดูแลไดมอนด์ไลฟ

ระบบความปลอดภัยในทุกประเภทห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวกบริการแก่ผู้เข้าพัก

*หมายเหตุ: สิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละห้องอาจต่างกันตามประเภทของห้องพัก

Shared Room (ห้องพักรวม)

ห้องพักรวม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

Friendly Shared Room

Commune Shared Room

โดยคุณหมอประจำศูนย์ดูแลฯจะเป็นผู้จำแนกและคัดเลือกผู้เข้าพักที่มีสภาวะใกล้เคียงกัน ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน 

ห้องพักรวม ไดมอนไลฟ
ห้องขนาดกว้าง 40 ตร.ม. (ห้องพักรวม)
ห้องพักรวม - เฟอร์นิเจอร์ครบครัน
ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
ห้องพัก - ระบบความปลอดภัยสูง
ระบบความปลอดภัยสูง เช่น ปุ่มเรียกพยาบาลกรณีฉุกเฉิน กล้อง CCTV เป็นต้น
ห้องพักรวม - ห้องน้ำกว้าง สะดวกสบาย
ห้องน้ำกว้าง สะดวกสบาย พร้อมราวจับป้องกันการลื่นล้ม และปุ่มเรียกกรณีฉุกเฉิน

Deluxe Twin (ห้องเตียงคู่)

ห้องเตียงคู่ สามารถเข้าพักเป็นคู่ หรือแชร์ห้องกับผู้เข้าพักท่านอื่นได้ โดยคุณหมอประจำศูนย์ดูแลฯจะเป็นผู้จำแนก และคัดเลือกผู้เข้าพักที่มีสภาวะใกล้เคียงกัน ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

ห้องเตียงคู่ diamondlife
ห้องขนาดกว้าง 40 ตร.ม. (ห้องเตียงคู่)
ห้องเตียงคู่ - ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน พร้อมเข้าพักอาศัย
ห้องเดี่ยว - ปุ่มฉุกเฉิน
ระบบความปลอดภัยสูง เช่น ปุ่มเรียกพยาบาลกรณีฉุกเฉิน กล้อง CCTV เป็นต้น
ห้องเตียงคู่ - ห้องน้ำพร้อมราวจับป้องกันการลื่นล้ม
ห้องน้ำกว้าง สะดวกสบาย พร้อมราวจับป้องกันการลื่นล้ม และปุ่มเรียกกรณีฉุกเฉิน

Deluxe Single (ห้องเดี่ยว)

ห้องพักเตียงเดี่ยว เหมาะสำหรับผู้เข้าพักที่ต้องการความเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังสะดวกสบายต่อญาติผู้เข้าเยี่ยม

ห้องเดี่ยว ไดมอนไลฟ
ห้องขนาดกว้าง 30 ตร.ม. (ห้องเดี่ยว)
ห้องเดี่ยว - เฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน และมีความเป็นส่วนตัว
ห้องเดี่ยว - ปุ่มฉุกเฉิน
ระบบความปลอดภัยสูง เช่น ปุ่มเรียกพยาบาลกรณีฉุกเฉิน กล้อง CCTV เป็นต้น
ห้องเดี่ยว - ห้องน้ำ
ห้องน้ำกว้าง สะดวกสบาย พร้อมราวจับป้องกันการลื่นล้ม และปุ่มเรียกกรณีฉุกเฉิน

Exclusive Single (ห้องเดี่ยวพิเศษ)

ห้องพักเดี่ยวพิเศษ เหมาะสำหรับผู้เข้าพักที่ต้องการความสงบและพื้นที่กว้างขวาง

ห้องเดี่ยวพิเศษ diamondlifecenter
ห้องขนาดกว้าง 38 ตร.ม.
(ห้องเดี่ยวพิเศษ)
ห้องเดี่ยวพิเศษ - เฟอร์ครบครัน
ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน ความเป็นส่วนตัวสูง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง
ห้องเดี่ยวพิเศษ - ความปลิดภัยติดกล้อง cctv
ระบบความปลอดภัยสูง เช่น ปุ่มเรียกพยาบาลกรณีฉุกเฉิน กล้อง CCTV เป็นต้น
ห้องเดี่ยวพิเศษ - ห้องน้ำ
ห้องน้ำกว้าง สะดวกสบาย พร้อมราวจับป้องกันการลื่นล้ม และปุ่มเรียกกรณีฉุกเฉิน