โทร : 064-514-6222

อีเมล : sales@diamondlifenursing.com

บริการกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ช่วยให้ร่างกายกลับมาทำงานได้ตามปกติ ลดอาการเจ็บปวดและฟื้นฟูสมรรถภาพต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อ กระดูก หรือข้อ การบำบัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายภาพ เช่น อาการบาดเจ็บจากกีฬา อุบัติเหตุ หรือปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

คอร์สกายภาพบำบัด ผู้ป่วยระบบประสาท
คอร์สกายภาพบำบัด ผู้ป่วยผ่าตัด

บริการกายภาพบำบัด โดยทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพภายในโครงการ Diamond Life Nursing Center

“ช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลังผ่าตัด หลอดเลือดสมอง และฟื้นฟูพัฒนาการทั่วไป”

Diamond Life Nursing Center มุ่งมั่นที่จะให้ บริการกายภาพบำบัด ที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น รวมถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดและโรคทางระบบประสาท

ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัด
บริการกายภาพบำบัด 01
ประโยชน์ของบริการกายภาพบำบัด
กิจกรรมกายภาพบำบัด ไดมอนไลฟ
ประโยชน์ของการกายภาพบำบัด
กิจกรรมการทำกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด คืออะไร?

กายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ การรักษา และฟื้นฟูร่างกายโดยใช้เทคนิค และวิธีการทางกายภาพ เช่น การออกกำลังกาย การนวด การใช้อุปกรณ์ช่วย และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลร่างกาย การบำบัดนี้เน้นการรักษาที่ไม่ใช้ยาเพื่อให้ร่างกายกลับมามีความสามารถในการเคลื่อนไหว และทำงานได้ดีขึ้น

ประโยชน์ของบริการกายภาพบำบัด

  • การลดอาการเจ็บปวด: การกายภาพบำบัดช่วยลดอาการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บหรือปัญหาทางสุขภาพต่าง ๆ ทำให้คุณรู้สึกสบายตัวมากขึ้น
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพ: การรักษาโดยนักกายภาพบำบัดช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก ทำให้ร่างกายกลับมามีความสามารถในการเคลื่อนไหวและทำงานได้ตามปกติ
  • การป้องกันการบาดเจ็บ: การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและการออกกำลังกายที่ถูกต้องช่วยป้องกันการบาดเจ็บในอนาคต
  • การเพิ่มคุณภาพชีวิต: การลดอาการเจ็บปวดและฟื้นฟูสมรรถภาพช่วยให้คุณสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริการเสริมทั้งหมด ดูแลโดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและราคาค่าบริการโปรแกรมต่างๆ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลฯ

Tel: 064-514-6222 และ 02-114-7720 (ต่อ 1)
Line: @DiamondLife